Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 13 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
361703170028
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp
 • TRƯỜNG TCN THƯƠNG MAI - DU LỊCH - DỊCH VỤ
 • - Ngày nộp: 14/03/2017 15:14:44
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2017 15:14:44
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 361703170028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
2
360808170036
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
 • NINH THIJ HOA
 • - Ngày nộp: 27/02/2017 15:02:15
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2017 15:02:15
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
3
360808170170
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • VŨ VĂN CẢNH
 • - Ngày nộp: 25/04/2017 16:26:35
 • - Ngày tiếp nhận: 25/04/2017 16:26:35
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170170 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
4
360808170169
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • ĐẶNG VĂN THI
 • - Ngày nộp: 25/04/2017 16:25:12
 • - Ngày tiếp nhận: 25/04/2017 16:25:12
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170169 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
5
360808170168
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • TRẦN TRỌNG BAN
 • - Ngày nộp: 25/04/2017 16:21:18
 • - Ngày tiếp nhận: 25/04/2017 16:21:18
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170168 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
6
360808170167
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • DƯƠNG VĂN TIẾN
 • - Ngày nộp: 25/04/2017 16:19:44
 • - Ngày tiếp nhận: 25/04/2017 16:19:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
7
360808170166
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • PHẠM THỊ HUYỀN
 • - Ngày nộp: 25/04/2017 16:18:10
 • - Ngày tiếp nhận: 25/04/2017 16:18:10
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170166 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
8
360808170165
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • PHẠM VĂN THỤY
 • - Ngày nộp: 25/04/2017 16:12:18
 • - Ngày tiếp nhận: 25/04/2017 16:12:18
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170165 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
9
361703170047
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề công lập, tư thục
 • TT DẠY NGHỀ XUÂN TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 10/04/2017 09:09:40
 • - Ngày tiếp nhận: 10/04/2017 09:09:40
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 361703170047 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
10
360808170083
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
 • BUI VĂN MINH
 • - Ngày nộp: 22/03/2017 16:31:11
 • - Ngày tiếp nhận: 22/03/2017 16:31:11
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170083 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
11
361509160002
 • - Về việc: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • CÔNG TY TNHH BAO BÌ KIM LOẠI CFC
 • - Ngày nộp: 10/06/2016 08:11:55
 • - Ngày tiếp nhận: 10/06/2016 08:11:55
 • - Ngày dự kiến trả: 15/06/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 361509160002 đã bị hủy
12
360808170062
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYEN HAI NAM
 • - Ngày nộp: 15/03/2017 08:24:27
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2017 08:24:27
 • - Ngày dự kiến trả: 17/03/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 360808170062 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
13
361703170032
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp
 • TRƯỜNG TCN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG
 • - Ngày nộp: 20/03/2017 07:58:36
 • - Ngày tiếp nhận: 20/03/2017 07:58:36
 • - Ngày dự kiến trả: 10/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 361703170032 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH