Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 23 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
362005170002
 • - Về việc: Quy hoạch
 • TEST 1
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 10:28:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 10:28:43
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 10:28:43
 • Hồ sơ 362005170002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở kế hoạch đầu tư
2
360609170154
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa
 • VŨ NGỌC HỢI
 • - Ngày nộp: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày dự kiến trả: 15/08/2017 09:07:08
 • Hồ sơ 360609170154 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký Đất Đai huyện Nam Trực
3
361703170127
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MSL VIỆT NAM
 • - Ngày nộp: 17/07/2017 09:31:29
 • - Ngày tiếp nhận: 17/07/2017 09:31:29
 • - Ngày dự kiến trả: 24/07/2017 09:31:29
 • Hồ sơ 361703170127 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
4
361703170130
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ OCEAN TẠI NĐ
 • - Ngày nộp: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày dự kiến trả: 26/07/2017 10:28:32
 • Hồ sơ 361703170130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
5
361703170132
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MAI PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày dự kiến trả: 27/07/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 361703170132 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
6
361703170047
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề công lập, tư thục
 • TT DẠY NGHỀ XUÂN TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 10/04/2017 09:09:40
 • - Ngày tiếp nhận: 10/04/2017 09:09:40
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 361703170047 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
7
360309176719
 • - Về việc: 3. Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp.
 • LÊ HOÀNG DŨNG
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 08:37:00
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 08:37:00
 • - Ngày dự kiến trả: 22/08/2017 14:37:00
 • Hồ sơ 360309176719 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
8
360309176726
 • - Về việc: 3. Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp.
 • TRẦN VĂN SƠN
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 09:11:28
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 09:11:28
 • - Ngày dự kiến trả: 22/08/2017 15:11:28
 • Hồ sơ 360309176726 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
9
360309176733
 • - Về việc: 3. Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp.
 • NGÔ VĂN QUÂN
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 10:00:54
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 10:00:54
 • - Ngày dự kiến trả: 22/08/2017 16:00:54
 • Hồ sơ 360309176733 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
10
361703170147
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
 • CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN
 • - Ngày nộp: 10/08/2017 09:35:01
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2017 09:35:01
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 09:35:01
 • Hồ sơ 361703170147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
11
361703170148
 • - Về việc: 1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • CÔNG TY TNHH SANTA CLARA
 • - Ngày nộp: 14/08/2017 10:03:42
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2017 10:03:42
 • - Ngày dự kiến trả: 23/08/2017 10:03:42
 • Hồ sơ 361703170148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
12
361703170156
 • - Về việc: 1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • CÔNG TY TNHH GOLDEN VICTORY VN
 • - Ngày nộp: 17/08/2017 14:03:34
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2017 14:03:34
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2017 14:03:34
 • Hồ sơ 361703170156 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
13
361703170157
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MSL VIỆT NAM
 • - Ngày nộp: 17/08/2017 15:12:37
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2017 15:12:37
 • - Ngày dự kiến trả: 24/08/2017 15:12:37
 • Hồ sơ 361703170157 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
14
361801170005
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủy lợi test
 • TEST A (162498158)
 • - Ngày nộp: 22/07/2017 14:55:33
 • - Ngày tiếp nhận: 22/07/2017 14:55:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 361801170005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở nông nghiệp
15
361703170152
 • - Về việc: 1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • CÔNG TY TNHH GOLDEN VICTORY VN
 • - Ngày nộp: 15/08/2017 09:19:15
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2017 09:19:15
 • - Ngày dự kiến trả: 24/08/2017 09:19:15
 • Hồ sơ 361703170152 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH