Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 97 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
362005170002
 • - Về việc: Quy hoạch
 • TEST 1
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 10:28:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 10:28:43
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 10:28:43
 • Hồ sơ 362005170002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở kế hoạch đầu tư
2
362204170034
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất.
 • NGUYỄN ĐỨC A
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 16:32:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 16:32:18
 • - Ngày dự kiến trả: 15/11/2017 16:32:18
 • Hồ sơ 362204170034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở tài nguyên môi trường
3
361810170005
 • - Về việc: 6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc đối tượng quản lý
 • NGUYEN MANH TRUNG
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 16:44:37
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 16:44:37
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2017 16:44:37
 • Hồ sơ 361810170005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
4
361703170177
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký nội quy lao động
 • CÔNG TY TNHH TM STS VINA
 • - Ngày nộp: 14/09/2017 09:42:09
 • - Ngày tiếp nhận: 14/09/2017 09:42:09
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2017 09:42:09
 • Hồ sơ 361703170177 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
5
360609170154
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa
 • VŨ NGỌC HỢI
 • - Ngày nộp: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày dự kiến trả: 15/08/2017 09:07:08
 • Hồ sơ 360609170154 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký Đất Đai huyện Nam Trực
6
361703170130
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ OCEAN TẠI NĐ
 • - Ngày nộp: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày dự kiến trả: 26/07/2017 10:28:32
 • Hồ sơ 361703170130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
7
361703170132
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MAI PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày dự kiến trả: 27/07/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 361703170132 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
8
361806170016
 • - Về việc: 1. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
 • TRAN VAN D (556667778)
 • - Ngày nộp: 22/09/2017 10:21:33
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2017 10:21:33
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 10:21:33
 • Hồ sơ 361806170016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục bảo vệ thực vật
9
361806170013
 • - Về việc: 1. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
 • B
 • - Ngày nộp: 22/09/2017 10:10:21
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2017 10:10:21
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2017 10:10:21
 • Hồ sơ 361806170013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục bảo vệ thực vật
10
361801170005
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủy lợi test
 • TEST A (162498158)
 • - Ngày nộp: 22/07/2017 14:55:33
 • - Ngày tiếp nhận: 22/07/2017 14:55:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 361801170005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở nông nghiệp
11
360406170006
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các Khu công nghiệp đối với Dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • LÊ CAO CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 21/09/2017 08:50:57
 • - Ngày tiếp nhận: 21/09/2017 08:50:57
 • - Ngày dự kiến trả: 17/10/2017 08:50:57
 • Hồ sơ 360406170006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Ban Quản Lý các KCN
12
360309178304
 • - Về việc: 5. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • VŨ VĂN BÁT
 • - Ngày nộp: 06/10/2017 09:46:01
 • - Ngày tiếp nhận: 06/10/2017 09:46:01
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 09:46:01
 • Hồ sơ 360309178304 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
13
360309178354
 • - Về việc: 5. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • ĐỖ VĂN HÒA
 • - Ngày nộp: 09/10/2017 10:32:44
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2017 10:32:44
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 10:32:44
 • Hồ sơ 360309178354 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
14
360309177884
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • MAI THANH ĐIỂN
 • - Ngày nộp: 25/09/2017 16:22:45
 • - Ngày tiếp nhận: 25/09/2017 16:22:45
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2017 16:22:45
 • Hồ sơ 360309177884 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
15
360309177883
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN THẾ TUYỀN
 • - Ngày nộp: 25/09/2017 16:21:36
 • - Ngày tiếp nhận: 25/09/2017 16:21:36
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2017 16:21:36
 • Hồ sơ 360309177883 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu