Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 126 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
362204170034
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất.
 • NGUYỄN ĐỨC A
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 16:32:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 16:32:18
 • - Ngày dự kiến trả: 15/11/2017 16:32:18
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2017 16:46:10
 • Hồ sơ 362204170034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở tài nguyên môi trường
2
3603091801419
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • VŨ THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 06/02/2018 09:15:25
 • - Ngày tiếp nhận: 06/02/2018 09:15:25
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 09:15:25
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 14:02:47
 • Hồ sơ 3603091801419 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
3
3603091801420
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • VŨ THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 06/02/2018 09:16:55
 • - Ngày tiếp nhận: 06/02/2018 09:16:55
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 09:16:55
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 14:02:33
 • Hồ sơ 3603091801420 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
4
361703170177
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký nội quy lao động
 • CÔNG TY TNHH TM STS VINA
 • - Ngày nộp: 14/09/2017 09:42:09
 • - Ngày tiếp nhận: 14/09/2017 09:42:09
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2017 09:42:09
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 08:17:31
 • Hồ sơ 361703170177 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
5
360609170154
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa
 • VŨ NGỌC HỢI
 • - Ngày nộp: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày dự kiến trả: 15/08/2017 09:07:08
 • - Ngày có kết quả: 26/07/2017 17:43:34
 • Hồ sơ 360609170154 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký Đất Đai huyện Nam Trực
6
361703170130
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ OCEAN TẠI NĐ
 • - Ngày nộp: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày dự kiến trả: 26/07/2017 10:28:32
 • - Ngày có kết quả: 25/07/2017 08:34:04
 • Hồ sơ 361703170130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
7
361703170132
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MAI PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày dự kiến trả: 27/07/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 25/07/2017 08:32:06
 • Hồ sơ 361703170132 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
8
3617031800011
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký nội quy lao động
 • CÔNG TY TNHH LOTTE CINEMA VIỆT NAM
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 17:13:02
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 17:13:02
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/01/2018 09:54:15
 • Hồ sơ 3617031800011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
9
3618081700017
 • - Về việc: 13. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.
 • NGUYỄN VĂN KIỀU
 • - Ngày nộp: 21/12/2017 16:21:52
 • - Ngày tiếp nhận: 21/12/2017 16:21:52
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 16:21:52
 • - Ngày có kết quả: 22/12/2017 16:53:25
 • Hồ sơ 3618081700017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục thủy sản
10
361703170243
 • - Về việc: 1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SYDNEY
 • - Ngày nộp: 14/11/2017 16:11:27
 • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 16:11:27
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2017 16:11:27
 • - Ngày có kết quả: 22/11/2017 15:39:30
 • Hồ sơ 361703170243 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
11
361703170254
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH VINA KI GLOBAL
 • - Ngày nộp: 20/11/2017 09:42:56
 • - Ngày tiếp nhận: 20/11/2017 09:42:56
 • - Ngày dự kiến trả: 27/11/2017 09:42:56
 • - Ngày có kết quả: 22/11/2017 15:39:08
 • Hồ sơ 361703170254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
12
3603091802049
 • - Về việc: 25. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN VĂN UY
 • - Ngày nộp: 12/03/2018 09:01:59
 • - Ngày tiếp nhận: 12/03/2018 09:01:59
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2018 09:01:59
 • - Ngày có kết quả: 22/03/2018 15:15:15
 • Hồ sơ 3603091802049 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
13
3603091802486
 • - Về việc: 15. Thủ tục Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung, sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ.
 • HOÀNG VĂN LONG
 • - Ngày nộp: 21/03/2018 09:34:50
 • - Ngày tiếp nhận: 21/03/2018 09:34:50
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 15:34:50
 • - Ngày có kết quả: 22/03/2018 15:15:03
 • Hồ sơ 3603091802486 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
14
3603091802482
 • - Về việc: 15. Thủ tục Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung, sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ.
 • PHẠM VĂN KIÊN
 • - Ngày nộp: 21/03/2018 09:26:57
 • - Ngày tiếp nhận: 21/03/2018 09:26:57
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 15:26:57
 • - Ngày có kết quả: 22/03/2018 15:15:03
 • Hồ sơ 3603091802482 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
15
3603091802481
 • - Về việc: 15. Thủ tục Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung, sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ.
 • NGUYỄN VĂN CHƯỜNG
 • - Ngày nộp: 21/03/2018 09:10:57
 • - Ngày tiếp nhận: 21/03/2018 09:10:57
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 15:10:57
 • - Ngày có kết quả: 22/03/2018 15:15:03
 • Hồ sơ 3603091802481 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu