Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 142 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
362204170034
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất.
 • NGUYỄN ĐỨC A
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 16:32:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 16:32:18
 • - Ngày dự kiến trả: 15/11/2017 16:32:18
 • Hồ sơ 362204170034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở tài nguyên môi trường
2
361703170260
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH GIẦY AMARA
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 08:47:09
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 08:47:09
 • - Ngày dự kiến trả: 30/11/2017 08:47:09
 • Hồ sơ 361703170260 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
3
360209170018
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN THỊ ĐÀO (161576551)
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 15:44:30
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 15:44:30
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 15:44:30
 • Hồ sơ 360209170018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện
4
361703170177
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký nội quy lao động
 • CÔNG TY TNHH TM STS VINA
 • - Ngày nộp: 14/09/2017 09:42:09
 • - Ngày tiếp nhận: 14/09/2017 09:42:09
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2017 09:42:09
 • Hồ sơ 361703170177 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
5
360609170154
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa
 • VŨ NGỌC HỢI
 • - Ngày nộp: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2017 09:07:08
 • - Ngày dự kiến trả: 15/08/2017 09:07:08
 • Hồ sơ 360609170154 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký Đất Đai huyện Nam Trực
6
361703170130
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ OCEAN TẠI NĐ
 • - Ngày nộp: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2017 10:28:32
 • - Ngày dự kiến trả: 26/07/2017 10:28:32
 • Hồ sơ 361703170130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
7
361703170132
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MAI PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2017 11:04:38
 • - Ngày dự kiến trả: 27/07/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 361703170132 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
8
361703170243
 • - Về việc: 1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SYDNEY
 • - Ngày nộp: 14/11/2017 16:11:27
 • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 16:11:27
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2017 16:11:27
 • Hồ sơ 361703170243 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
9
361703170254
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH VINA KI GLOBAL
 • - Ngày nộp: 20/11/2017 09:42:56
 • - Ngày tiếp nhận: 20/11/2017 09:42:56
 • - Ngày dự kiến trả: 27/11/2017 09:42:56
 • Hồ sơ 361703170254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
10
360406170006
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các Khu công nghiệp đối với Dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • LÊ CAO CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 21/09/2017 08:50:57
 • - Ngày tiếp nhận: 21/09/2017 08:50:57
 • - Ngày dự kiến trả: 17/10/2017 08:50:57
 • Hồ sơ 360406170006 đã bị hủy do làm thử
11
361703170125
 • - Về việc: 4. Thủ tục xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động
 • CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÂN VIỆT
 • - Ngày nộp: 14/07/2017 08:31:31
 • - Ngày tiếp nhận: 14/07/2017 08:31:31
 • - Ngày dự kiến trả: 21/07/2017 08:31:31
 • Hồ sơ 361703170125 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
12
361509160002
 • - Về việc: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • CÔNG TY TNHH BAO BÌ KIM LOẠI CFC
 • - Ngày nộp: 10/06/2016 08:11:55
 • - Ngày tiếp nhận: 10/06/2016 08:11:55
 • - Ngày dự kiến trả: 15/06/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 361509160002 đã bị hủy
13
361703170166
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
 • CÔNG TY CP MAY 9
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 15:08:45
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 15:08:45
 • - Ngày dự kiến trả: 20/09/2017 15:08:45
 • Hồ sơ 361703170166 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở LĐXH
14
3603091719952
 • - Về việc: 3. Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp.
 • ĐINH DANH DỰ
 • - Ngày nộp: 13/12/2017 15:20:35
 • - Ngày tiếp nhận: 13/12/2017 15:20:35
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 09:20:35
 • Hồ sơ 3603091719952 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
15
3603091719939
 • - Về việc: 3. Thủ tục Xoá đăng ký thế chấp.
 • TRẦN VĂN KHÍNH
 • - Ngày nộp: 13/12/2017 14:07:24
 • - Ngày tiếp nhận: 13/12/2017 14:07:24
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:07:24
 • Hồ sơ 3603091719939 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu