Mức độ 3  Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Ký hiệu thủ tục: BT015
Lượt xem: 151
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp.
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp - công chứng
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc (trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do).
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Thẻ tư vấn viên pháp luật.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật;
+ Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010;
+ Nghị định 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

Bước 1: Cá nhân thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: + Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa, Sở Tư pháp.

              + Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung bằng phiếu hướng dẫn).

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

+ Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật;
+ Bản sao Bằng cử nhân luật;
+ Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.
+ 2 ảnh 3x4.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi