Mức độ 3  Thủ tục cấp, cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư

Ký hiệu thủ tục: BT003
Lượt xem: 177
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp.
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp - công chứng
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết 10 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký.
Lệ phí 100.000 đ
Căn cứ pháp lý + Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;
+ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
+ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư;
+ Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp.

              - Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bằng phiếu).

Bước 3: Nhận giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư.

nt-weight:normal'>.

 

+ Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư
+ Chứng chỉ hành nghề luật sư;
+ Thẻ luật sư;
+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi