Mức độ 3  gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).

Ký hiệu thủ tục: CNTT003
Lượt xem: 1759
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Phó Giám đốc Sở TT&TT ký giấy phép gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Nếu chưa đạt yêu cầu, chuyển Phòng BCXB để bổ sung và hoàn thiện.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Trước 30 (ba mươi) ngày khi hết hạn giấy phép thiết lập trang TTĐTTH, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông

- Hồ sơ xin cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa (Bộ phận Một cửa) hoặc gửi theo hệ thống bưu chính. Trường hợp gửi theo hệ thống bưu chính, tính theo thời gian nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ phụ trách một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người liên hệ đề nghị xin cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, bộ phận một cửa không phải gửi phiếu hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ); có trách nhiệm trả lại hồ sơ (nếu hồ sơ không hợp lệ) qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ trên bì thư.

- Cùng ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa lập phiếu nhận hồ sơ, chuyển cho Lãnh đạo phòng BCXB.

- Văn bản đề nghị (nêu rõ thời gian gia hạn);
- Bản sao giấy phép đã cấp.

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi