Mức độ 3  cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Ký hiệu thủ tục: CNTT002
Lượt xem: 1638
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Phó Giám đốc Sở TT&TT ký giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cấp lại hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Nếu chưa đạt yêu cầu, chuyển Phòng BCXB để bổ sung và hoàn thiện.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa (Bộ phận Một cửa) hoặc gửi theo hệ thống bưu chính. Trường hợp gửi theo hệ thống bưu chính, tính theo thời gian nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ phụ trách một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người liên hệ đề nghị xin cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, bộ phận một cửa không phải gửi phiếu hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ); có trách nhiệm trả lại hồ sơ (nếu hồ sơ không hợp lệ) qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ trên bì thư.

- Cùng ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa lập phiếu nhận hồ sơ, chuyển cho Lãnh đạo phòng BCXB.

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép).
- Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi