Mức độ 3  Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).

Ký hiệu thủ tục: CNTT001
Lượt xem: 1988
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Phó Giám đốc Sở TT&TT ký giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Nếu chưa đạt yêu cầu, chuyển Phòng BCXB để bổ sung và hoàn thiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

- Hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa (Bộ phận Một cửa) hoặc gửi theo hệ thống bưu chính. Trường hợp gửi theo hệ thống bưu chính, tính theo thời gian nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

            - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ phụ trách một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người liên hệ đề nghị xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, bộ phận một cửa không phải gửi phiếu hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ); có trách nhiệm trả lại hồ sơ (nếu hồ sơ không hợp lệ) qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ trên bì thư.

            - Cùng ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa lập phiếu nhận hồ sơ, chuyển cho Lãnh đạo phòng BCXB.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang TTĐTTH (theo mẫu) BM-24-02;
- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể);
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang TTĐTTH;
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai;
- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm những nội dung chính sau:
Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin, nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 3,4,5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT;
Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

File mẫu:

  • Sổ theo dõi cấp phép BM-24-01 Tải về
  • Đơn xin phép cấp giấy phép thiết lập trang TTĐTTH BM-24-02 Tải về
  • Giấy phép thiết lập trang TTĐTTH BM-24-03 Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi