Mức độ 2  Hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ký hiệu thủ tục: DT006
Lượt xem: 1973
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 39/2009/CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về VLNCN;
- Nghị định 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của CP về VLNCN;
- Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương;
- Thông tư 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương.

Các bước thực hiện :

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện cho đúng quy định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng  UBND tỉnh Nam Định theo bước sau:

- Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp, ký nhận và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của người nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).

1. Giấy phép khai thác khoáng sản (trừ làm đường giao thông);
2. Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
3. Quyết định cử người lãnh đạo công tác nổ mìn, người đứng đầu đơn vị ký;
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
5. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để hành nghề kinh doanh có điều kiện do Công an tỉnh cấp;
6. Văn bản hoặc tờ trình của sở Công thương.

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi