Mức độ 2  Hồ sơ duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán

Ký hiệu thủ tục: DT005
Lượt xem: 1826
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bước thực hiện :

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện cho đúng quy định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng  UBND tỉnh Nam Định theo bước sau:

- Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp, ký nhận và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của người nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).

1. Tờ trình của chủ đầu tư;
2. Văn bản thẩm định của sở chuyên ngành;
3. Chủ trương cho phép điều chỉnh (bản sao);
4. Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (bản sao);
5. Hồ sơ điều chỉnh (thiết kế-dự toán điều chỉnh);
6. Văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có).

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi