Mức độ 2  Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, cho thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Ký hiệu thủ tục: DD001
Lượt xem: 2558
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Địa chính-Xây dựng
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Các bước thực hiện :

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện cho đúng quy định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng  UBND tỉnh Nam Định theo bước sau:

- Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp, ký nhận và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của người nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).

1. Đơn xin giao hoặc thuê đất;
2. Văn bản đề nghị của UBND cấp xã, huyện nơi có đất;
3. Phương án bồi thường GPMB được chính quyền địa phương nơi có đất thống nhất, xác nhận đề nghị;
4. Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo hiện trạng khu vực đất giao (thuê);
5. Quyết định đầu tư dự án hoặc quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo dự án đầu tư;
6. Bản vẽ mặt bằng quy hoạch chi tiết (phân lô) sử dụng đất của công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
7. Bản sao (có công chứng); Quyết định thành lập (tổ chức); Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (hộ gia đình, cá nhâ); Giấy phép đăng ký kinh doanh;
8. Dự thảo quyết định và Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường;
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi