Tìm thấy 21 thủ tục

Mức độ 3
Quy trình cho phép họp báo
Mức độ 3
Quy trình cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Cho phép đặt cơ quan đại diện của cơ quan báo chí trong nước
Mức độ 3
Cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Cấp phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Thay đổi giấy phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).
Mức độ 3
cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm
Loading...