Tìm thấy 1886 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN không thuộc diện cấp GPLĐ
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN.
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ trình hưởng kinh phí ưu đãi, khuyến khích đầu tư về san lấp, đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và kinh phí đào tạo lao động của các doanh nghiệp KCN Hoà Xá (trừ công ty hạ tầng).
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ trình xin hưởng kinh phí hỗ trợ đầu tư về san lấp mặt bằng, xây dựng trạm xử lý nước thải đối với doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh hạ tầng các KCN.
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ trình xin hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo lao động đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN.
Mức độ 2
Xác nhận hưởng ưu đãi đầu tư về chi phí quảng cáo cho các doanh nghiệp.
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ trình hưởng ưu đãi về tiền thuê đất tại KCN Hoà Xá.
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ trình xin hưởng kinh phí hỗ trợ đầu tư về đền bù GPMB khu công nghiệp Mỹ Trung.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) Form D
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các KCN.
Mức độ 2
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu dự án
Mức độ 2
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn dự án
Mức độ 2
Thủ tục tuyển chọn, xét chọn đề tài thuộc lĩnh vực KHCN
Mức độ 2
Thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Loading...