Tìm thấy 1785 thủ tục

Mức độ 2
Hồ sơ xin gia hạn cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 2
Hồ sơ xin chủ trương đầu tư đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài có vốn điều lệ 51% trở lên)
Mức độ 2
1. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Mức độ 2
Phê duyệt báo cáo đánh gia tác động môi trường
Mức độ 2
Hồ sơ Cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều (đối với trường hợp có thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Mức độ 2
Hồ sơ cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều (đối với trường hợp có thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp&PTNT theo quy định)
Mức độ 2
Hồ sơ cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều (đối với trường hợp không cần thỏa thuận xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp&PTNT theo quy định)
Mức độ 2
Hồ sơ xin chủ trương quy hoạch
Mức độ 2
Hồ sơ duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.
Mức độ 4
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh: tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh: Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).
Mức độ 3
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
Mức độ 2
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
Loading...