Tìm thấy 1886 thủ tục

Mức độ 2
5. Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Nam Định
Mức độ 2
6. Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Nam Định.
Mức độ 2
7. Thủ tục Đăng ký thường trú tại Công an thành phố Nam Định.
Mức độ 2
Cấp đổi GCN, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Mức độ 2
Cấp lại GCN, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất
Mức độ 2
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mức độ 2
Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 2
Mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Đăng ký biến động
Mức độ 3
Điều chỉnh, cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
Mức độ 2
Chuyển trưởng cho học sinh
Mức độ 2
2. Thủ tục Cấp lại Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở.
Mức độ 2
4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
Mức độ 2
5. Thủ tục Chuyển trường của học sinh.
Loading...