Tìm thấy 91 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
77
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
78
Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
79
Quy trình cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
80
cấp Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài (các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm)
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
81
Đăng ký sử dụng chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
82
1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
83
2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
84
3. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án.
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
85
4. Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
86
5. Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình.
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
87
6. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
88
7. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
89
8. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng.
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng
Mức độ 3
90
9. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng.
Mức độ 3
Sở Xây Dựng
Xây dựng