Tìm thấy 91 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
Mức độ 3
62
phê duyệt điều lệ hội
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
Mức độ 3
63
đổi tên quỹ
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
Mức độ 3
64
Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài chính - Kế hoạch
Mức độ 3
65
Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc"
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
66
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch nước tặng huân chương
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
67
Đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
68
Đề nghị chủ tịch UBND Tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu thi đua, bằng khen
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
69
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Tài nguyên nước
Mức độ 3
70
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Tài nguyên nước
Mức độ 3
71
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Tài nguyên nước
Mức độ 3
72
19. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Chăn nuôi thú y
Mức độ 3
73
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa thông tin
Mức độ 3
74
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa thông tin
Mức độ 3
75
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành