Tìm thấy 91 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
1. Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống
Mức độ 3
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Mức độ 3
47
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Mức độ 3
48
Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Mức độ 3
49
Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của UBND tỉnh đối với tổ chức.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Quy hoạch - Kế hoạch
Mức độ 3
50
Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Quy hoạch - Kế hoạch
Mức độ 3
51
Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Quy hoạch - Kế hoạch
Mức độ 3
52
Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Quy hoạch và xây dựng
Mức độ 3
53
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Quy hoạch và xây dựng
Mức độ 3
54
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Quy hoạch và xây dựng
Mức độ 3
55
Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Quy hoạch và xây dựng
Mức độ 3
56
Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Quy hoạch và xây dựng
Mức độ 3
57
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Quy hoạch và xây dựng
Mức độ 3
58
2. Thủ tục cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Mức độ 3
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Mức độ 3
59
9. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài chính
Mức độ 3
60
Thành lập Hội
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ