Tìm thấy 91 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Lao động
Mức độ 3
32
Xác nhận đăng ký Nội quy lao động
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Lao động
Mức độ 3
33
Xác nhận đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Lao động
Mức độ 3
34
1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Lao động TB&XH
Lao động ngoài nước
Mức độ 3
35
2. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Lao động TB&XH
Lao động ngoài nước
Mức độ 3
36
19. Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
37
Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
38
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trường theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và môi trường
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Môi trường
Mức độ 3
39
Thủ tục cấp sổ chủ nguồn thải CTNH
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Môi trường
Mức độ 3
40
11. Thủ tục Khen thưởng thường xuyên:Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
41
12. Thủ tục Khen thưởng thường xuyên: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
42
4. Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
43
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
44
Thủ tục Khen thưởng thường xuyên:Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
45
Thủ tục Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ