Tìm thấy 91 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
17
Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Đất đai
Mức độ 3
18
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Đất đai
Mức độ 3
19
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Đất đai
Mức độ 3
20
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Đất đai
Mức độ 3
21
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Đất đai
Mức độ 3
22
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Đất đai
Mức độ 3
23
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Đất đai
Mức độ 4
24
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 4
Ban Quản lý các KCN
Đầu tư
Mức độ 3
25
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Đầu tư
Mức độ 3
26
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh: tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Đầu tư
Mức độ 3
27
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh: Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Đầu tư
Mức độ 3
28
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Đầu tư
Mức độ 3
29
Điều chỉnh, cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
30
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
Mức độ 3
Sở Tài nguyên môi trường
Khí tượng thủy văn