Tìm thấy 91 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Cho phép đặt cơ quan đại diện của cơ quan báo chí trong nước
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Cấp phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Quy trình cho phép họp báo
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
8
Quy trình cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
9
Thay đổi giấy phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
10
Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
11
cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
12
gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
13
Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
14
Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
15
Thủ tục cấp, cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng