Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 29 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Cho phép đặt cơ quan đại diện của cơ quan báo chí trong nước
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Cấp phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Quy trình cho phép họp báo
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
8
Quy trình cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
9
Thay đổi giấy phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
10
Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
11
cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
12
gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (viết tắt là trang TTĐTTH).
Mức độ 3
Sở Thông tin & Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
13
Điều chỉnh, cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
14
1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Lao động TB&XH
Lao động ngoài nước
Mức độ 3
15
2. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Lao động TB&XH
Lao động ngoài nước